aanvraagformulier

Deze screeningsecho wordt aangeboden en vergoed door de zorgverzekeraar, maar is NIET verplicht.

Informatie die u moet hebben gelezen voordat wij de echo verrichten:

Bescherming van uw privacy

1.Een screeningsecho is een medisch onderzoek; u mag één persoon meenemen naar de echokamer. (Géén kinderen)

2.Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, waaronder de beelden die gemaakt zijn tijdens de echo-onderzoeken. Hierbij voldoen wij aan onze verplichtingen op grond van de Europese privacywet, de AVG en de andere wetgeving, zoals de WGBO.

a. Gegevensverstrekking voor goede zorg Met uw toestemming voor het verrichten van het echo-onderzoek, mogen wij aannemen dat u instemt met het verstrekken van uw gegevens aan andere zorgaanbieders voor zover nodig voor het verlenen van goede zorg. Het gaat hierbij om het beschikbaar stellen van gegevens in Peridos, aan de aanvragers van het echo-onderzoek en andere betrokken zorgaanbieders, zoals (bv na verwijzing) artsen van het (Academisch) Ziekenhuis als ook andere uitwisseling van informatie met de aanvrager.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het privacy statement op onze website.

b. Uitwisseling van uw gegevens voor kwaliteitsdoeleinden Wij willen u in dit aanvraagformulier expliciet informeren over het mogelijke gebruik van de echobeelden en eventueel andere gegevens uit uw dossier voor kwaliteitsdoeleinden.

Om er voor te zorgen dat de kwaliteit van onze zorg bewaakt wordt en waar mogelijk nog beter wordt, delen wij uw gegevens met anderen.

Allereerst zetten wij de gegevens van screeningsonderzoeken waaraan u heeft deelgenomen in het landelijke datasysteem Peridos. Deze zijn na uitvoering van de screeningsecho in te zien door de Regionale Centra. Zij hebben tot taak de kwaliteit van de screening te bewaken. Als u bezwaar heeft tegen deze inzage in uw persoonsgegevens dan kunt u dit melden aan uw zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog) die ervoor zal zorgen dat uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Daarmee zijn de screeningsgegevens niet meer tot uw persoon te herleiden. Zie hiervoor ook de folders van de RIVM: ‘Informatie over de screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom’ en ‘Informatie over de 20 weken echo’.

Daarnaast moeten wij in het kader van kwaliteit-audits geregeld beelden van echo’s toesturen aan Regionale Centra. Als u hiertegen bezwaar heeft, zullen wij dit niet doen met de beelden van uw screeningsonderzoek. Indien u uw persoonsgegevens na afloop van de screening laat verwijderen uit Peridos door de zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog), zijn deze ook niet meer herleidbaar naar uw persoon in te zien zijn door het Regionaal Centrum-en dus zijn uw echobeelden ook niet meer opvraagbaar bij het echocentrum. Indien u enkel bezwaar heeft tegen het toesturen van de screeningbeelden aan het Regionaal Centrum en niet tegen de inzage door Regionaal Centrum in uw gegevens in Peridos, kunt u dit aan ons melden en zullen wij deze beelden niet aan hen toesturen.

Bovendien gebruiken wij de beelden van de (screenings) onderzoeken en eventueel andere gegevens uit uw dossier ook voor de bespreking van casuïstiek met verloskundigen, artsen en echoscopisten PND en academisch ziekenhuis (eventueel nader specificeren voor uw regio) ook in geval dat zij niet de echo voor u hebben aangevraagd. Het doel van deze bespreking is elkaars beelden te bekijken, van elkaar te leren om de kwaliteit van de onderzoeken en daarmee van de zorg te bevorderen.

Wij zorgen er zoveel mogelijk voor dat uw gegevens niet direct herleidbaar zijn tot uw persoon. Als u aangeeft tegen deze gegevensdeling bezwaar te hebben, gebruiken wij uw gegevens niet voor deze kwaliteitstoetsing.

Verbod van filmen en maken van foto’s van het onderzoek

Het is niet toegestaan het onderzoek zonder onze toestemming te filmen of fotograferen. Wij verwijzen hierbij naar de KNMG- handreiking ‘Opnemen van gesprekken door patiënten’. Mocht blijken dat u toch beeldopnames heeft gemaakt, dan hebben wij het recht om hiertegen maatregelen te nemen, waarbij ook het doen van aangifte bij de politie tot de mogelijkheden behoort. Het zonder toestemming van betrokkenen maken van beeldopnames is namelijk een strafbaar feit. Ook als u de opname alleen voor privédoeleinden gebruikt. Wanneer u de beelden bovendien openbaar maakt, is dit niet alleen in strijd met de AVG, maar levert dit volgens het wetboek van strafrecht een nog zwaarder misdrijf op.

 

Als je gebruik wilt maken van het onderzoek om te kijken hoe het halverwege de zwangerschap met de kleine is, dan kun je het onderstaande aanvraagformulier downloaden en ingevuld meenemen als je komt voor de echo!

Download hier aanvraagformulier SEO 2019

Maatregelen mbt het C O R O N A V I R U S

Beste zwangere,
Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, en de zorg te kunnen waarborgen, zijn wij genoodzaakt om maatregelen te nemen om te voorkomen dat jullie ziek worden.Maar ook dat wij als zorgverleners niet besmet raken en kunnen blijven werken.Daarom vragen wij jullie medewerking voor een aantal besluiten die vanaf nu gelden:

 Wij schudden geen handen, en dragen een mondkapje.

 Je kunt je handen wassen bij binnenkomst in het toilet en in de wachtkamer.

 Er wordt dringend verzocht om samen met je partner of alleen te komen.

 Kom gewoon op tijd en niet te vroeg. Dit om te voorkomen dat de zwangeren en hun partners, elkaar tegenkomen in de hal of wachtkamer.

 We maken voorlopig alléén medisch noodzakelijke echo’s. Alleen medische echo’s zoals de 20 weken echo, placenta-controles en groei-echo’s. Dit om alle contact-momenten zo kort mogelijk te houden, de focus ligt op het bieden van medisch noodzakelijke zorg. Alle pretecho’s worden geannuleerd en niet meer ingepland. Ook worden er géén filmpjes meer gemaakt op de USB-stick, omdat dit simpel weg te veel tijd in beslag neemt.. ( Er werd, indien gewenst, een filmpje gemaakt ná het onderzoek, voor de familie thuis. Hier werd 15 minuten extra tijd voor ingepland.) De zwangere mag eventueel zelf filmen met de telefoon, beeldbellen en/ of facetimen met haar partner, als deze door omstandigheden er niet bij kan zijn.

 Ben jij of je partner verkouden, grieperig of heb je koorts (>38 graden), meld het telefonisch bij ons. Je kunt altijd in spreken op de voicemail of mailen; info@echopraktijktineke.nl.

 Als jouw partner klachten heeft overleg het even, er zijn hier wel mondkapjes in de praktijk.

 Telefonisch overleg bij twijfel is uiteraard ten allen tijde mogelijk, als er niet wordt opgenomen, spreek dan alsjeblieft in, je wordt aan het einde van de dag teruggebeld.

 Zorg er voor dat je de evt benodigde verwijzing meehebt of door hebt laten sturen door de verloskundigenpraktijk die je begeleidt in de zwangerschap. Dit scheelt administratie-tijd.

Veilige zorg voor jou, je baby en gezin, en onszelf, blijft ten alle tijd voorop staan! Om onze praktijk de komende weken draaiende te houden en niet bij te dragen aan verdere verspreiding van het virus, zien wij spijtig genoeg geen andere oplossing. Deze maatregelen gelden eerst t/m 1 juni 2021, wij handelen hiermee naar inzichten van het RIVM en de GGD. Indien er aanvullende maatregelen nodig zijn of maatregelen komen te vervallen, zullen wij jullie op de hoogte stellen. En je kunt het volgen op de website en op de Facebookpagina.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking, we hopen met deze maatregelen verdere verspreiding van het virus in onze regio te kunnen beperken.
Pas goed op jezelf en elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Tineke