Eerste lijn echo's

Eerste lijns echo’s

Eerstelijns echo’s worden uitgevoerd door de verloskundigen of door het echocentrum

Termijnecho
Tijdens de eerste controle afspraak bij de verloskundige wordt er een termijnecho gemaakt tussen de 9 en 11 weken. Tijdens deze echo kijken we hoe lang u precies zwanger bent, of het hartje klopt en of er eventueel sprake is van een meerling zwangerschap. Tijdens deze echo wordt er niet gescreend op afwijkingen bij uw kindje, maar er kan wel een vermoeden ontstaan door bijvoorbeeld een verdikte nekplooi.Dit zal dan ook altijd aan u vermeld worden. Wij kunnen niet beoordelen of uw kindje gezond zal zijn.

Echoscopisch onderzoek in de eerste maanden geeft een vrij nauwkeurige indruk van de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum.
Ook bij voorafgaande regelmatige menstruaties is de duur van de zwangerschap niet altijd precies op grond van de laatste menstruatie vast te stellen. Zekerheid over de duur van de zwangerschap kan van belang zijn als de zwangerschap korter dan 37 weken of langer dan 42 weken duurt, maar ook in geval van complicaties in de zwangerschap.
Bij een zwangerschap van minder dan 12 weken kan dit onderzoek het beste uitgevoerd worden alsuw blaas een beetje gevuld is.

Echo bij bloedverlies                                                                                                                                       Bloedverlies kan een voorteken zijn van een miskraam, maar in de helft van de gevallen is er niets mis.Neemt u contact op met de verloskundige die u begeleid in de zwangerschap, zodat er naar de hartactivititeit geluisterd of gekeken kan worden.

De groei-echo                                                                                                                                                                   Deze echo is om te kijken of de kleine op schema ligt tav de zwangerschaps termijn. De verloskundige begeleider kan dmv het voelen aan de buik een indicatie geventav de groei van de baby. Als ze hierbij twijvels heeft kan er dmv de echo worden gekeken of de kleine voor of achter op schema ligt tav de zwangerschaps termijn en de hoeveelheid vruchtwater.

Placenta lokalisatie                                                                                                                                                           Soms (b)lijkt de placenta/ moederkoek (te) dicht in de buurt te liggen van het baringskanaal bij de 20 weken echo, en dan wordt de echo herhaald rond de 32 ste week in de zwangerschap om te kijken of deze placenta goed is opgetrokken en geen belemmering geeft voor een vaginale bevalling.

Liggingsecho                                                                                                                                                                          Deze echo wordt gemaakt rond de 36 weken als er twijvel is tav de ligging; hoofd- of stuitligging. Dit is belangrijk om te weten voor de verdere begeleiding van de zwangerschap en bevalling.