Eerste lijns echo’s

Eerstelijns echo’s worden uitgevoerd door de verloskundigen of door het echocentrum

Termijnecho
Tijdens de eerste controle afspraak bij de verloskundige wordt er een termijnecho gemaakt tussen de 9 en 11 weken. Tijdens deze echo kijken we hoe lang u precies zwanger bent, of het hartje klopt en of er eventueel sprake is van een meerling zwangerschap. Tijdens deze echo wordt er niet gescreend op afwijkingen bij uw kindje, maar er kan wel een vermoeden ontstaan door bijvoorbeeld een verdikte nekplooi.Dit zal dan ook altijd aan u vermeld worden. Wij kunnen niet beoordelen of uw kindje gezond zal zijn.

Echoscopisch onderzoek in de eerste maanden geeft een vrij nauwkeurige indruk van de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum.
Ook bij voorafgaande regelmatige menstruaties is de duur van de zwangerschap niet altijd precies op grond van de laatste menstruatie vast te stellen. Zekerheid over de duur van de zwangerschap kan van belang zijn als de zwangerschap korter dan 37 weken of langer dan 42 weken duurt, maar ook in geval van complicaties in de zwangerschap.
Bij een zwangerschap van minder dan 12 weken kan dit onderzoek het beste uitgevoerd worden alsuw blaas een beetje gevuld is.

Echo bij bloedverlies                                                                                                                                       Bloedverlies kan een voorteken zijn van een miskraam, maar in de helft van de gevallen is er niets mis.Neemt u contact op met de verloskundige die u begeleid in de zwangerschap, zodat er naar de hartactivititeit geluisterd of gekeken kan worden.

De groei-echo                                                                                                                                                                   Deze echo is om te kijken of de kleine op schema ligt tav de zwangerschaps termijn. De verloskundige begeleider kan dmv het voelen aan de buik een indicatie geventav de groei van de baby. Als ze hierbij twijvels heeft kan er dmv de echo worden gekeken of de kleine voor of achter op schema ligt tav de zwangerschaps termijn en de hoeveelheid vruchtwater.

Placenta lokalisatie                                                                                                                                                           Soms (b)lijkt de placenta/ moederkoek (te) dicht in de buurt te liggen van het baringskanaal bij de 20 weken echo, en dan wordt de echo herhaald rond de 32 ste week in de zwangerschap om te kijken of deze placenta goed is opgetrokken en geen belemmering geeft voor een vaginale bevalling.

Liggingsecho                                                                                                                                                                          Deze echo wordt gemaakt rond de 36 weken als er twijvel is tav de ligging; hoofd- of stuitligging. Dit is belangrijk om te weten voor de verdere begeleiding van de zwangerschap en bevalling.

Maatregelen mbt het C O R O N A V I R U S

Beste zwangere,
Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, en de zorg te kunnen waarborgen, zijn wij genoodzaakt om maatregelen te nemen om te voorkomen dat jullie ziek worden.Maar ook dat wij als zorgverleners niet besmet raken en kunnen blijven werken.Daarom vragen wij jullie medewerking voor een aantal besluiten die vanaf nu gelden:

 Wij schudden geen handen, en dragen een mondkapje.

 Je kunt je handen wassen bij binnenkomst in het toilet en in de wachtkamer.

 Er wordt dringend verzocht om samen met je partner of alleen te komen.

 Kom gewoon op tijd en niet te vroeg. Dit om te voorkomen dat de zwangeren en hun partners, elkaar tegenkomen in de hal of wachtkamer.

 We maken voorlopig alléén medisch noodzakelijke echo’s. Alleen medische echo’s zoals de 20 weken echo, placenta-controles en groei-echo’s. Dit om alle contact-momenten zo kort mogelijk te houden, de focus ligt op het bieden van medisch noodzakelijke zorg. Alle pretecho’s worden geannuleerd en niet meer ingepland. Ook worden er géén filmpjes meer gemaakt op de USB-stick, omdat dit simpel weg te veel tijd in beslag neemt.. ( Er werd, indien gewenst, een filmpje gemaakt ná het onderzoek, voor de familie thuis. Hier werd 15 minuten extra tijd voor ingepland.) De zwangere mag eventueel zelf filmen met de telefoon, beeldbellen en/ of facetimen met haar partner, als deze door omstandigheden er niet bij kan zijn.

 Ben jij of je partner verkouden, grieperig of heb je koorts (>38 graden), meld het telefonisch bij ons. Je kunt altijd in spreken op de voicemail of mailen; info@echopraktijktineke.nl.

 Als jouw partner klachten heeft overleg het even, er zijn hier wel mondkapjes in de praktijk.

 Telefonisch overleg bij twijfel is uiteraard ten allen tijde mogelijk, als er niet wordt opgenomen, spreek dan alsjeblieft in, je wordt aan het einde van de dag teruggebeld.

 Zorg er voor dat je de evt benodigde verwijzing meehebt of door hebt laten sturen door de verloskundigenpraktijk die je begeleidt in de zwangerschap. Dit scheelt administratie-tijd.

Veilige zorg voor jou, je baby en gezin, en onszelf, blijft ten alle tijd voorop staan! Om onze praktijk de komende weken draaiende te houden en niet bij te dragen aan verdere verspreiding van het virus, zien wij spijtig genoeg geen andere oplossing. Deze maatregelen gelden eerst t/m 1 juni 2021, wij handelen hiermee naar inzichten van het RIVM en de GGD. Indien er aanvullende maatregelen nodig zijn of maatregelen komen te vervallen, zullen wij jullie op de hoogte stellen. En je kunt het volgen op de website en op de Facebookpagina.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking, we hopen met deze maatregelen verdere verspreiding van het virus in onze regio te kunnen beperken.
Pas goed op jezelf en elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Tineke