pretecho

Pretecho

De echografiebeelden die geproduceerd kunnen worden zijn afhankelijk van de zwangerschapstermijn.

De mooiste periode om een 2D echografie te maken is bij een zwangerschap tussen de 18 en 21 weken. Uw kindje past dan nog in een beeld en heeft voldoende ruimte om te bewegen waardoor de beelden een extra dimensie kunnen krijgen.
Een 3D/4D echografie is mogelijk tussen week 20 en week 36 waarbij de mooiste periode tussen de 24 en 34 weken zwangerschap ligt. Uw kindje ontwikkelt dan onderhuids vet waardoor de uitwendige contouren nog mooier zichtbaar kunnen worden.
Indien u dit wenst is het ook mogelijk om alleen het geslacht van het kind te bepalen. Dit kan alleen als de houding van het kind het toelaat tijdens dit echo-onderzoek van ongeveer 15 minuten. Geslachtsbepaling is mogelijk vanaf week 15-16

Voor de kwaliteit van alle echografische afbeeldingen zijn enkele punten erg belangrijk:
•de hoeveelheid vruchtwater en de verdeling hiervan om het kindje
•de ligging van uw kindje
•de beweeglijkheid van uw kindje
•ligging van de placenta
•uw eigen lichaamsbouw
•het toevallige tijdstip waarop u de afspraak heeft
Het zal begrijpelijk zijn dat deze factoren niet beinvloedbaar zijn.

Per onderzoek reserveren wij  tijd voor u waarbij evt. echografiebeeld op USB-stick wordt vastgelegd. Van belang is echter dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent. Indien u onverhoopt later verschijnt moet de gereserveerde tijd worden ingekort, zodanig dat de volgende afspraak op tijd kan plaatsvinden.

De foto’s die u op deze en andere internetpagina’s ziet zijn slechts bedoeld als voorbeeld, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.