Pretecho

De echografiebeelden die geproduceerd kunnen worden zijn afhankelijk van de zwangerschapstermijn.

De mooiste periode om een 2D echografie te maken is bij een zwangerschap tussen de 18 en 21 weken. Uw kindje past dan nog in een beeld en heeft voldoende ruimte om te bewegen waardoor de beelden een extra dimensie kunnen krijgen.
Een 3D/4D echografie is mogelijk tussen week 20 en week 36 waarbij de mooiste periode tussen de 24 en 34 weken zwangerschap ligt. Uw kindje ontwikkelt dan onderhuids vet waardoor de uitwendige contouren nog mooier zichtbaar kunnen worden.
Indien u dit wenst is het ook mogelijk om alleen het geslacht van het kind te bepalen. Dit kan alleen als de houding van het kind het toelaat tijdens dit echo-onderzoek van ongeveer 15 minuten. Geslachtsbepaling is mogelijk vanaf week 15-16

Voor de kwaliteit van alle echografische afbeeldingen zijn enkele punten erg belangrijk:
•de hoeveelheid vruchtwater en de verdeling hiervan om het kindje
•de ligging van uw kindje
•de beweeglijkheid van uw kindje
•ligging van de placenta
•uw eigen lichaamsbouw
•het toevallige tijdstip waarop u de afspraak heeft
Het zal begrijpelijk zijn dat deze factoren niet beinvloedbaar zijn.

Per onderzoek reserveren wij  tijd voor u waarbij evt. echografiebeeld op USB-stick wordt vastgelegd. Van belang is echter dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent. Indien u onverhoopt later verschijnt moet de gereserveerde tijd worden ingekort, zodanig dat de volgende afspraak op tijd kan plaatsvinden.

De foto’s die u op deze en andere internetpagina’s ziet zijn slechts bedoeld als voorbeeld, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Maatregelen mbt het C O R O N A V I R U S

Beste zwangere,
Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, en de zorg te kunnen waarborgen, zijn wij genoodzaakt om maatregelen te nemen om te voorkomen dat jullie ziek worden.Maar ook dat wij als zorgverleners niet besmet raken en kunnen blijven werken.Daarom vragen wij jullie medewerking voor een aantal besluiten die vanaf nu gelden:

 Wij schudden geen handen, en dragen een mondkapje.

 Je kunt je handen wassen bij binnenkomst in het toilet en in de wachtkamer.

 Er wordt dringend verzocht om samen met je partner of alleen te komen.

 Kom gewoon op tijd en niet te vroeg. Dit om te voorkomen dat de zwangeren en hun partners, elkaar tegenkomen in de hal of wachtkamer.

 We maken voorlopig alléén medisch noodzakelijke echo’s. Alleen medische echo’s zoals de 20 weken echo, placenta-controles en groei-echo’s. Dit om alle contact-momenten zo kort mogelijk te houden, de focus ligt op het bieden van medisch noodzakelijke zorg. Alle pretecho’s worden geannuleerd en niet meer ingepland. Ook worden er géén filmpjes meer gemaakt op de USB-stick, omdat dit simpel weg te veel tijd in beslag neemt.. ( Er werd, indien gewenst, een filmpje gemaakt ná het onderzoek, voor de familie thuis. Hier werd 15 minuten extra tijd voor ingepland.) De zwangere mag eventueel zelf filmen met de telefoon, beeldbellen en/ of facetimen met haar partner, als deze door omstandigheden er niet bij kan zijn.

 Ben jij of je partner verkouden, grieperig of heb je koorts (>38 graden), meld het telefonisch bij ons. Je kunt altijd in spreken op de voicemail of mailen; info@echopraktijktineke.nl.

 Als jouw partner klachten heeft overleg het even, er zijn hier wel mondkapjes in de praktijk.

 Telefonisch overleg bij twijfel is uiteraard ten allen tijde mogelijk, als er niet wordt opgenomen, spreek dan alsjeblieft in, je wordt aan het einde van de dag teruggebeld.

 Zorg er voor dat je de evt benodigde verwijzing meehebt of door hebt laten sturen door de verloskundigenpraktijk die je begeleidt in de zwangerschap. Dit scheelt administratie-tijd.

Veilige zorg voor jou, je baby en gezin, en onszelf, blijft ten alle tijd voorop staan! Om onze praktijk de komende weken draaiende te houden en niet bij te dragen aan verdere verspreiding van het virus, zien wij spijtig genoeg geen andere oplossing. Deze maatregelen gelden eerst t/m 1 juni 2021, wij handelen hiermee naar inzichten van het RIVM en de GGD. Indien er aanvullende maatregelen nodig zijn of maatregelen komen te vervallen, zullen wij jullie op de hoogte stellen. En je kunt het volgen op de website en op de Facebookpagina.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking, we hopen met deze maatregelen verdere verspreiding van het virus in onze regio te kunnen beperken.
Pas goed op jezelf en elkaar en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Tineke