de beperkingen

De beperkingen van het echoscopisch onderzoek

Met de huidige apparatuur is het kind globaal in beeld te brengen.

Veel afwijkingen zijn, zeker in een vroeg stadium, (nog) niet zichtbaar of worden, ook al wordt er zorgvuldig gekeken, tijdens een standaard onderzoek niet opgemerkt.

Met andere woorden: een echo is geen garantie voor een gezonde baby.
Aan de andere kant brengt de echo wel eens onverwachte zaken aan het licht die ongerustheid kunnen veroorzaken.
In dat geval wordt ook uw verloskundige op de hoogte gebracht en zij verzorgt eventuele noodzakelijke vervolgstappen, zoals het verwijzen naar een specialist.

Nader onderzoek zal dan uitwijzen of er inderdaad sprake is van een afwijking. Gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijkingen geboren.

De kans dat u met zo’n onverwachte uitslag te maken krijgt is dan ook klein.